bb7e2a262e943c17e0bc722fbf35.big_

Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

480.00 руб.

Добавить в корзину

Описание товара

Купить Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

V severni casti Male Strany, pod slavnym prazskym hradem, dokoncuje se velki restauracni dilo stavebni.

Cesky clovek, jde-li Valdstejnskou ulici a namhtim, Klarovem, patri-li sem s hradu neb s druheho brehu Vltavy, s poiesenim vidi, jak tu vsejasave prohledlo novym,cistym rouchem, jak i vnitrky budov byly zjasneny, jak vse prinasi pozorovateli radost a poteseni.

Co drive bylo v chatrnem stavu, bylo v poslednich trech letech zvelebeno, aby zustalo i budoucim bezpecne zachovano.

Купить Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

Похожие товары

Купить Журнал

Журнал "Музыка для всех". Май 1928

Подробнее

Купить Е. Милюгина Императорский портрет. Русская живопись (эксклюзивное подарочное издание)

Е. Милюгина Императорский портрет. Русская живопись (эксклюзивное подарочное издание)

Подробнее

Купить Б. Ростоцкий, Н. Чушкин

Б. Ростоцкий, Н. Чушкин "Царь Федор Иоаннович" на сцене МХАТ

Подробнее