bb7e2a262e943c17e0bc722fbf35.big_

Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

480.00 руб.

Добавить в корзину

Описание товара

Купить Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

V severni casti Male Strany, pod slavnym prazskym hradem, dokoncuje se velki restauracni dilo stavebni.

Cesky clovek, jde-li Valdstejnskou ulici a namhtim, Klarovem, patri-li sem s hradu neb s druheho brehu Vltavy, s poiesenim vidi, jak tu vsejasave prohledlo novym,cistym rouchem, jak i vnitrky budov byly zjasneny, jak vse prinasi pozorovateli radost a poteseni.

Co drive bylo v chatrnem stavu, bylo v poslednich trech letech zvelebeno, aby zustalo i budoucim bezpecne zachovano.

Купить Cyril Merhout Palace a zahrady pod Prazskym hradem

Похожие товары

Купить Н. О. Майорова Иван Айвазовский. Том 2 / Ivan Aivazovskiy: Volume 2 (подарочное издание)

Н. О. Майорова Иван Айвазовский. Том 2 / Ivan Aivazovskiy: Volume 2 (подарочное издание)

Подробнее

Купить Русский книжный знак в гравюре

Русский книжный знак в гравюре

Подробнее

Купить Образы Горького в иллюстрациях советских художников

Образы Горького в иллюстрациях советских художников

Подробнее